Integritetspolicy

Hur vi hanterar GDPR

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Informationsbyggarnas integritetspolicy

Din personliga integritet

För att vi ska kunna kontakta våra kunder är vi beroende av vissa personuppgifter. Detta gäller kontaktformuläret på vår hemsida. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Informationsbyggarna AB (org. nr 556859-1027), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler. De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405) (PuL) regler och de ger dig som kund ett lagstadgat skydd kring hur vi får behandla dina personuppgifter. För att du ska få en så bra insyn som möjligt i hur vi arbetar med personuppgifter har vi sammanställt det i en integritetspolicy.

Den förklarar:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss om du har några frågor

Ändring av policyn

Informationsbyggarna har rätt att uppdatera denna policyn för att möta ny lagstiftning eller utöka vilken data som sparas för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida.

Så här samlar vi in information

Om besökaren till hemsidan väljer att fylla i kontaktformuläret sparas dessa uppgifter.

Varför vi samlar in information och vad vi använder den till

Om besökaren till hemsidan väljer att fylla i kontaktformuläret sparas dessa uppgifter för att vi ska kunna återkomma till en potentiell kund.

Den här informationen samlar vi in

De personuppgifter som sparas är kontaktuppgifter såsom, namn, företag, telefonnummer och e-post. Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik såsom Google Analytics för att kunna förbättra tjänsten och användarupplevelsen.

Delning av personuppgifter

Vi säljer aldrig vidare dina användaruppgifter till andra företag under några omständigheter.

Så här länge använder och sparar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. Vi behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och värnar om din personliga integritet.

Personuppgiftslagen styr hanteringen av dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss hanteras i enlighet med personuppgiftslagens regler, PUL. Den 25 maj 2018 kommer ny lagstiftning gällande hantering av personuppgifter att träda i kraft inom hela EU; Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679 av den 27 april 2016 (Dataskyddsförordningen). Efter att Dataskyddsförordningen trätt i kraft, behandlas de personuppgifter som lämnas till Informationsbyggarna i enlighet med Dataskyddsförordningens regler.

Rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig.

Rätt att återkalla samtycke eller bli glömd

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller att bli glömd genom att kontakta info@informationsbyggarna.se.

Cookies

För att förbättra din användarupplevelse så sparas viss information i så kallade cookies.

Har du ytterligare frågor och vill komma i kontakt med oss?

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka ett mail till info@informationsbyggarna.se.