Informationsbyggarnas modell för hållbarhet, återbruk och cirkularitet

Hållbarhet, återbruk och cirkularitet är fundamentalt för vår verksamhet. Dessa begrepp beaktas genom hela livscykeln. I de projekt vi medverkar i, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan i de tre aspekterna: Nyttjande, Tid och Resurser. Det är när aspekterna samverkar som vårt arbete blir verkligt hållbart. Vi är också delaktiga i utvecklingen av standarder, både nationellt och internationellt, som är nödvändiga för att uppnå dessa resultat.

Nyttjande: Informationsbyggarna ger råd med fokus på flexibilitet, funktionalitet, nyttjandegrad, mångfald, ekosystem och användarbehov. Genom att maximera hållbarheten och cirkulärt tänkande i våra beräkningar och råd säkerställer vi att de ger värde och nytta över lång tid. När vi når samsyn i projektet utför vi miljöberäkningar (LCA) för att visa på de miljövinster som åstadkommits.

Tid: Vi tar hänsyn till hela livscykeln för våra projekt, från planering och konstruktion till drift och underhåll, med fokus på attraktivitet, estetik och hållbarhet. Genom att skapa långsiktiga lösningar bidrar vi till en mer hållbar miljö.

Resurser: Vi planerar effektiv och ansvarsfull användning av resurser (råvaror, vatten, mark, material och energi) genom att b.la. minimera avfall, maximera återvinning och återanvändning. Genom att välja hållbara material och metoder strävar vi efter att minska vårt och kundens ekologiska fotavtryck.

Genom att integrera dessa principer i våra tänkande, verktyg och beräkningar skapar vi inte bara estetiskt tilltalande och funktionella miljöer, utan också miljövänliga och hållbara lösningar som gynnar både samhället och planeten på lång sikt.

 

Funderingar eller ytterligare information?
Tveka inte att kontakta oss.