Referenser

Läs mer om vårt tidigare arbete, och hur vi jobbar för att lösa dina problem!

LCA Skanska

Skanska använder Anavitor på koncernnivå och utför kontinuerligt LCA-beräkningar för byggprojekten. Vi hjälper till att stötta i frågor som rör material och byggdelar samt utvecklar i samarbete med Skanska detta viktiga område

Uppritning och areahantering Ulricehamns kommun
Uppritning och underhållsplaner Nybro Bostads
Uppritning och areahantering Hyresbostäder
Arkivansvarig Skandia Fastigheter
BIM-samordning Region Örebro

Informationsbyggarna är BIM-samordnare i Regionernas byggprojekt. Här ser vi till att projekten löper smidigt genom att ta hand om alla frågor som rör CAD/BIM-teknik. Genom noggranna kontroller av leveranser, säkerställer vi att informationen till beställaren är korrekt

BIM-samordning Region Östergötland

Informationsbyggarna är BIM-samordnare i Regionernas byggprojekt. Här ser vi till att projekten löper smidigt genom att ta hand om alla frågor som rör CAD/BIM-teknik. Genom noggranna kontroller av leveranser, säkerställer vi att informationen till beställaren är korrekt

Vi kan information

Vi på Informationsbyggarna vet hur information ska förmedlas för att vara korrekt och enkel att hitta. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med dina utmaningar!

Kontakta oss