Fortifikationsverket

“Oj, vi fick uppdraget att rita 2,5 miljoner kvadratmeterbyggnader.”

Vad gör ett litet företag som får ett till synes för stort projekt? När Sveriges största fastighetsägare, Fortifikationsverket, gick ut med en upphandling 2012 stod vi till slut som ensam leverantör av 3D-objektmodeller.

Utmaningen blev dels att modellera tusentals våningsplan och samtidigt skapa korrekt information. Den största svårigheten var att kontrollera så att nära 100 000 utrymmen hade skapats rätt och innehöll rätt information. Vi satte oss ner och funderade och provade befintliga verktyg som branschen hade att erbjuda inom CAD/BIM-teknik. Inget verktyg kunde möta våra behov att få kontroll över sådana enorma informationsmängder.

Till slut valde vi att utveckla ett eget verktyg som med stor precision automatiskt kunde gå igenom all data. Trots detta behövdes många timmars manuellt arbete och genomgång av modellerna. Här fick vi nytta av vår långa erfarenhet av att själva modellera. Resultatet blev över 5000 modeller, ca 100 000 utrymmen med tillhörande egenskaper och en felprocent på nära 0 % vid leverans till kund. Projektet utvecklade oss mycket och uppritning med hög kvalité har blivit vår specialitet.