Logotyp_iFast_RGB

Ritningsarkiv

Samla alla dina ritningar och dokument i ett lättåtkomligt, snabbt och användarvänligt system. Välstrukturerad information med multipla backupsystem gör systemet driftsäkert.

Vad är iFast?

iFast är en arkivtjänst för ritningar och dokument som vänder sig till främst fastighetsbolag. Systemet är webbaserat och kan kombineras med våra tjänster såsom uppritning, areamätning och förädling/digitalisering av information.

Enkelt urval

Sök och filtrera bland hela ritningsbeståndet och sortera ut ritningar och dokument för att till exempel dela vidare till projekt. Mottagaren får en länk och kan själva ladda ner materialet.

Korrekta utrymmen

Summera utrymmen och få en överblick över olika areor som till exempel bruttoarea eller A-temp. Skriv ut eller publicera utrymmeslistor med olika egenskaper på utrymmen.

Skapa ritningar

Skapa hyresgästritningar direkt från systemet. Gör markeringar på ritningar och skriv ut eller dela vidare digitalt.

Varför iFast?

Det finns många system för dokumenthantering. iFast erbjuder lösningar som flera andra system saknar, bland annat kan du genom iFast snabbt söka och bläddra bland ritningar i och det behövs ingen lokal installation eftersom systemet är webbaserat. Du har möjlighet tack vare alla grundläggande funktioner få en god dokumenthantering med bland annat sök- och filtreringsfunktion, visning, redline, funktion att dela, sammanställning av utrymmen, utskriftsfunktion och arkivering. iFast är också enkelt för IT-avdelningar att administrera och systemet kan kommunicera med andra datasystem via ett neutralt format.

Hur funkar det?

Ett typiskt projekt börjar med digitalisering av analogt material eller en direkt inläsning av ritningar och dokument till iFast. Detta föregås av en noggrann genomgång där dubbletter rensas bort och en prioritering görs för att få med den mest aktuella informationen för fastigheterna. Därefter får kunden inloggningar till alla som ska använda iFast. Systemet nås via webben på datorn, surfplattan eller mobilen. iFast hanterar även säker inloggning och SSO. Nu är det klart att använda!