Skräddarsydd BIM-modell

Vi tror på att göra saker i rätt ordning. Så när vi tar fram BIM-modeller, utgår vi från kundens behov och resurser. Vad behövs i till exempel förvaltningen och vad orkar vi med att ajourhålla?

I dagens snabbrörliga byggbransch är precision och effektivitet avgörande för att säkerställa framgångsrika projekt. En nyckelfaktor för att uppnå detta är att skapa och anpassa BIM-modeller som möter specifika projektbehov.

Med BIM skapas en intelligent 3D-modell som innehåller detaljerad geometri och egenskaper som används i en byggnad. Denna modell kan sedan användas för att analysera dess prestanda, planera och koordinera olika arbetsmoment samt för att hantera och dokumentera information om byggnaden under hela dess livscykel, från design till rivning.

BIM möjliggör en mer effektiv samarbetsprocess mellan olika intressenter inom byggprojektet, inklusive arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och fastighetsförvaltare, genom att skapa en gemensam plattform för att dela och integrera information. Detta leder till minskade kostnader, kortare projekttider, förbättrad kvalitet och ökad hållbarhet i byggprojekt.

Effektivitet genom anpassning
Att skräddarsy en BIM-modell innebär att anpassa den till specifika krav och förväntningar. Detta kan inkludera att skapa detaljerade modeller av byggnadens olika komponenter, integrera specifika parametrar för materialval och energianvändning samt skapa virtuella visualiseringar för att underlätta kommunikation och beslutsfattande.

Skräddarsydd BIM för optimerade resultat
Med Informationsbyggarnas expertis, erfarenheter, unika rutiner och specialutvecklade verktyg erbjuds skräddarsydda BIM-tjänster som är utformade för att möta de mest krävande projektkraven. Genom att samarbeta med våra kunder analyserar vi deras behov och utvecklar skräddarsydda BIM-modeller som är optimerade för att maximera projektets framgång.

Oavsett om man önskar att investera i en hel eller delvis BIM-modell, är vårt främsta mål att skräddarsy en modell som är anpassad för kundens behov. Möjligheten att vidarekoppla en BIM-modell till iFast (förvaltningsarkiv) eller Anavitor (miljöberäkningsprogram) är också aktuell eftersom dessa tjänster tillhandahålls av Informationsbyggarna.

När Informationsbyggarna väljs som BIM-leverantör kan kunden vara trygg med att de inte bara får exakt det de söker, utan de slipper även den krångliga logistiken och sparar värdefull tid genom att eliminera den besvärliga koordineringen med olika leverantörer.

Funderingar eller ytterligare information?
Tveka inte att kontakta oss.