Malmökontoret växer

Nu har vi anställt tre nya "infobyggare" till kontoret i Malmö. Vi är glada att välkomna Albiona, Hadi och Karolin till oss och hoppas de ska trivas på sin nya arbetsplats.

Våra nya medarbetare ska arbeta främst med BIM-samordning för våra kunder i syd och med digitalisering generellt. En del modellering finns på agendan, men huvuduppgifter blir olika moment inom informationssamordning såsom 3D-samgranskning, leveranskontroller och arbete med BIM-anvisningar. Hadi har arbetat många år på arktiektkontor och har bred erfarenhet av modellerings- och ritningsarbete. Albiona läser sista året till byggnadsingenjör och börjar med att arbeta halvtid för att ha tid till sina studier. Karolin har erfarnhet inom flera yrkesområden och det kommer tillsammans med hennes nya utbildning som BIM-projektör och datasamordnare bli ett viktigt tillskott. Innan vi kör igång ska Malmökontoret inredas. Team building som förenar nytta med nöje!