Var förberedd på kraven med miljöberäkningar

"Det är viktigt att vara förberedd på de krav på miljöberäkningar som kommer"

Det är svårt att säga exakt när lagar om att redovisa LCA beräkningar kommer, men när det kommer blir det för många bråttom att hitta en pålitlig lösning. I och med Boverkets förslag att livscykelperspektivet ska vara utgångspunkt för all ny- och ombyggnation år 2020, är det klokt att vara förberedd.

Informationsbyggarna utvecklar och arbetar med miljöberäkningsprogrammet Anavitor, som idag används av bland andra Skanska för framtagning och redovisning av LCA. Oavsett om man är ett fastighetsbolag, byggföretag eller projekteringsföretag, berörs man av frågeställningar kring klimat och miljö. Kontakta oss så berättar vi hur vi tillsammans kan beräkna och redovisa dina projekt på ett pålitligt och effektivt sätt.