Ordning och reda i informationsflödet när ny ortopedi i Hässleholm projekteras

I Hässleholm ska en ny ortopedi byggas. Ett minst sagt omfattande projekt där vi på Informationsbyggarna är informationssamordnare i den tidiga projekteringen för att ta fram en systemhandling. Vårt team av spetskompetenser bidrar också med BIM-kunskap och fungerar som ett bollplank. Allt för att skapa ordning och reda i det enorma informationsflödet.

En ny ortopedi ska byggas på Hässleholms sjukhusområde. Ett omfattande projekt på cirka 24 000 kvadratmeter som kommer att bereda plats i två byggnader inte bara för vård med mottagning och operationssalar, utan även för service med lager och godsmottagning. Byggstart planeras 2022 med Region Skåne som huvudman.

Just nu är projektet inne i en tidig fas där man projekterar för att ta fram en systemhandling.

Genom denna komplexa process strömmar en oerhörd stor mängd information och data. Målet är att klargöra hur ortopedin ska kunna byggas. Det behövs överblick för att processen ska fungera, en informationssamordnare. Vi på Informationsbyggarna har fått förmånen att axla denna uppgift.

– Vårt uppdrag är att skapa ordning och reda i det stora informationsflödet, berättar Marcus Lindman hos oss som också har huvudansvaret för samordningen. Att kvalitetssäkra informationen mot uppställda krav, allt från BIM-filer, ritningshandlingar till styrande dokument och riktlinjer.

Smidigt arbetsflöde tack vare samgranskning

En viktig uppgift är samgranskningen av projektörernas 3D-modeller.

– Vi sätter samman en gemensam modell av projektörernas modeller, förklarar Marcus. Vi kontrollerar och undersöker hur de förhåller sig till varandra. Vi upptäcker till exempel om det är något som inte stämmer i ett visst område och ber konstruktören att skicka en ny, modifierad modell. Eller om en annan modell har ändrats och då inte stämmer med andras. Då får vi till sist en modell som är optimerad för nästa steg som är detaljprojekteringen.

Projektörerna kan också få ta del av varandras modeller för att ytterligare säkra kvaliteten.

– Detta är en oerhörd samverkansvinst, menar Marcus. En projektör ser hur andra projektörers lösningar ser ut och kan arbeta utifrån det. Dessutom är beställaren som projektledare mycket intresserad av hur arbetet med systemhandlingen fortskrider och för de processer som man är ansvarig för.

Vägledande råd underlättar

För att skapa en effektiv process används flera nätbaserade projektplatser för att dela och hantera olika typer av information. En produktiv arbetsyta som inte bara är nyttig för projektörer utan också för beslutsfattare, projektledare och regionens egna konsulter. I detta ständiga kunskapsutbyte dyker frågor upp.

Där är vi på Informationsbyggarna ett vägledande bollplank. Vi ställer upp med hela vår kompetens och erfarenheter för att minska flaskhalsar i processflödet. Ämnena skiftar, från rent tekniska och BIM-relaterade utmaningar till praktiska frågor om ritningsstämpeln, om det finns arkiverade ritningar eller tips på att jobba effektivt i projektplatsen.

Vårt team av spetskompetenser ger fördelar

I ett projekt av denna storlek drar beställaren nytta av våra spetskompetenser där vi bildar ett särskilt team. Marcus är som sagt informationssamordnare och huvudansvarig mot beställaren. Jan-Mikael Kristiansson står för BIM-kunskap och har skrivit BIM-manualen för projektet. Fredrik Gren ansvarar för att pdf:er finns och är kvalitetssäkrade inför samgranskningen och diskussionen av denna typ av dokument.

Vårt teamworks kreativa samtal återverkar positivt på vår roll i projektet. Arbetsprocessen flyter bättre när vi bidrar med vårt kunnande och erfarenheter av liknande projekt där vi haft ledande roller i informationshanteringen. Då får arbetet med systemhandlingen en bättre struktur och ordning som sparar tid och resurser i projektet för både regionen och skattebetalarna.

© Love Janson

Så här kommer den nya ortopedin i Hässleholm att se ut

Så här kommer den nya ortopedin i Hässleholm att se ut.
Bild: Krook & Tjäder