iFasts nya version underlättar fastighetsförvaltarens vardag

Den nya versionen av iFast, vårt webbaserade fastighetsarkiv, gör det lättare för fastighetsförvaltaren att planera och genomföra projekt för underhåll och renoveringar och att ge plats för nya idéer. Byggnaden visualiseras i en BIM-modell och det blir lättare att se rör, ledningar och andra objekt. Förvaltaren kan också kontrollera var VVS- och elledningar går i marken för att planlägga grävarbeten. Informationen i fastighetssystemet blir mer användningsbar i den nya versionen, ritningar är ständigt aktuella och integrationen ökar till andra system. Här är mer om några av de nya funktionerna.

En byggnad med omgivningar förändras ständigt. Renoveringar, nya ledningar ska dras och gräsmattor anläggas, det pågår alltid något projekt. Det ställer krav på att ritningar och dokument är uppdaterade och snabbt åtkomliga. Detta blir nu enklare med nya versionen av iFast.

Med flera helt nya funktioner i den uppgraderade versionen av iFast kommer fastighetsförvaltarens arbetsdag att förenklas. Vi vet vilka utmaningar man har och därför utvecklar vi iFast för att lösa dem på effektivaste sätt. Den nya versionen innehåller bland annat:

Snabb överblick i 3D. Nu kan förvaltaren se hela byggnaden i en 3D visualiserad BIM-modell. Man kan zooma in och studera ledningar, ventilation och andra objekt genom att släcka väggar och tak i modellen. Värdefullt för förvaltaren som med modellen i surfplattan i god tid kan upptäcka problem och undvika kostsamma ändringar av till exempel rören i ventilationen.

Alltid uppdaterad lägenhetsbild. När en lägenhet får ny inredning, nya mellanväggar eller förändras på annat sätt uppdaterar vi CAD-ritningen. Simultant uppdateras informationen i iFast och förvaltaren får en aktuell lägenhetsbild med rätt namn på rum och objekt. Bra och praktiskt på många sätt, till exempel inför en visning av lägenheten där den intresserade får en exakt bild av hur det framtida boendet kommer att se ut.

Överblick av markområdets ledningar. Det blir lättare att planera kommande grävarbeten. I den nya versionen av iFast visualiseras el- och VVS-ledningarna på ritningar i markvyn och hindrar att allvarliga problem uppstår. Arbetet kan ske på ett tryggt och säkert sätt.

Tydligare markeringar. Med vårt förbättrade ritningsverktyg blir det lättare att visuellt peka på förändringar eller felaktigheter i ritningen. Med olika färger blir linjerna användbara för att särskilja objekt från varandra, linjetjockleken kan anpassas för ett syfte, till exempel en vägg, och ändringsförslag syns tydligare med en linjemarkering.

Optimera flödet från fastighetssystemet. Den nya versionen av iFast hämtar olika typer av information från fastighetssystemet i ett optimerat flöde. Det kan vara till exempel uppgifter i ett våningsplan eller komponentinformation, som visualiseras på ritningen. Det ger ett bra underlag för att arbeta med olika uppgifter, till exempel felanmälan.

Bättre integrering till andra system. Förvaltaren får i den nya versionen en större möjlighet att dra nytta av fastighetsinformationen i alla sina system. Man kan använda till exempel lägenhetsbilder eller länka in 3D-modellen, vilket ökar nyttan av informationen som är lagrad i fastighetssystemet.

Vill du veta med om iFast? Ring gärna Fredrik Gren på 036-30 60 53!