Arbeta effektivt med BIM

"Äntligen!"

BIM är en metod våra medarbetare har använt sedan 90-talet. Så det är med glädje och ett ”Äntligen!” vi ser att branschen på allvar börjar förstå fördelarna med metodiken. Akronymen BIM har blivit lite utnött, men innebörden av begreppet börjar synas. Idag finns CAD/BIM-samordning med i de flesta medelstora och stora byggprojekt. Det är en början och utmaningen som följer blir att göra på rätt sätt. Att tänka rätt, att skapa korrekta BIM-modeller, att utbyta information i olika skeden, att lagra information rätt och skapa arbetsflöden som verkligen fungerar.

Digitaliseringen i Sverige med satsningar som Smart Built Environment, kan ha gett en extra skjuts för att BIM blivit ett vanligare arbetssätt. Egentligen tror vi att byggindustrin till slut sett de stora ekonomiska fördelar det ger att ha kontroll över informationen.

Vilka är då fördelarna med BIM? Jämfört med traditionellt ritande på papper eller med 2D-CAD, finns bidrar BIM med mervärden i alla skeden av en byggnads livscykel. För den som ritar och modellerar finns smarta verktyg som gör arbetet både enklare och ger större möjligheter till att knyta information till grafiken. När ändringar behöver utföras, går detta enklare eftersom objekten som ritas har en inbyggda funktioner. Om en dörr eller ett fönster tas bort, fylls hålet i väggen automatiskt igen. Om en vägg flyttas, uppdateras utrymmet. Förändringar på ett ställe i modellen kan återspeglas automatiskt och i realtid på hundratals dokument och ritningar.

När kvalitetskontroller utförs som till exempel 3D-samgranskning och kollisionskontroller, används modeller för att enklare hitta problem och fel som uppstått under projekteringen. På så sätt kan dessa justeras innan de blir ett problem på byggplatsen.

Analyser för konstruktioners hållfasthet, energiförbrukning och miljöberäkningar är några områden som direkt kan kopplas till information i BIM-modellerna.

En förvaltare och fastighetsägare kan nyttja moderna BIM-modeller till att effektivisera både byggande och förvaltning med den dagliga driften och på så sätt spara tid, pengar och resurser.