Uppritning CAD/BIM

Utifrån befintligt underlag skapar vi moderna CAD/BIM-modeller enligt Svensk Standard.

Vi kan erbjuda uppritning för disciplinerna Arkitekt, Rör och Ventilation.

Moderna BIM-modeller med hög kvalité

Med hjälp av befintligt underlag och uppmätning på plats, skapar vi moderna BIM/CAD-modeller i önskat format. Modellerna ger verksamheten kontroll över viktig information som används i den dagliga förvaltningen eller vid om- och tillbyggnader.

Korrekt underlag

Med en korrekt bild av verkligheten finns bättre förutsättningar att fatta rätt beslut. För den dagliga driften eller i ledningsfrågor såsom underlag för kontrakt, upphandlingar och långsiktig planering.

Korrekta ytor

Information om utrymmen behövs inom flera områden. Exempelvis för uthyrning, beräkning av städytor eller olika myndighetsrapporteringar.

Byggprojekt

Att vid om- och tillbyggnader ha kontroll över byggnadsinformationen, sparar pengar genom att information kan återanvändas.

Vilket filformat ska vi ha?

BIM är en arbetsmetod där vi använder parameterstyrda objekt i grafiska modeller. Vi hanterar de vanligaste systemen och kan leverera modeller i AutoCAD, ArchiCAD eller Revit. Det viktiga är att informationen blir korrekt och att datakommunikationen fungerar. Genom att exportera modellerna till det neutrala formatet IFC, blir valet av programvara mindre viktigt.