Visualisering kring BIM-Samordning

I en eftersträvan att alltid förbättra våra processer och prova ny teknik tar vi nu nästa steg framåt i visualiseringsteknik.

Inom BIM-Samordning är tydlig och effektiv kommunikation viktig eftersom flera parter med olika discipliner måste förstå varandras behov för att ta fram den bästa lösningen. Ju bättre bild varje part kan få över byggnadens utformning, konstruktion och design, desto bättre lösningar skapas. Detta resulterar i bättre kvalitet, minskade kostnader och högre effektivitet för byggprojektet.

Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) ger samtliga parter möjlighet att se eventuella problem och uppdatera sina modeller i realtid. VR ger även en unik upplevelse av skala och perspektiv genom att låta dig navigera i en modell som om du skulle varit i byggnaden i verkligheten.

Visualisering och koppling mellan 2D och 3D är också något våra kunder ser positivt på. Genom användning utav BIM-Viewers har vi möjlighet att skapa modeller med kopplingar mellan 2D ritningar och 3D modeller där alla projektmedlemmar kan följa projektet i realtid.

Inför våra uppritningsarbeten har vi implementerat drönarteknik. Vår drönare har möjlighet att utifrån flygbilder generera 3D-modeller på en fastighet. Med hjälp av denna teknik har vi tillgång till en mätbar verklighetstrogen bild av våra kunders byggnader och fastigheter. Utifrån denna 3D-modell kan vi sedan skapa en objektsbaserad byggmodell.

Ovannämnda verktyg är redskap vi använder idag för att effektivisera BIM-samordningen för våra kunder. Byggbranschen såväl som omvärlden utvecklas konstant och Informationsbyggarna är inget undantag. I vår strävan att skapa enkla lösningar som gynnar alla våra kunder kommer vi fortsätta komma med nya lösningar för att förbättra kvalitet, kostnad och effektiviteten i de byggprojekt vi arbetar i.