Informationsbyggarna fyller 10 år

För tio år sedan slog sig fem ingenjörer inom bygg och IT ihop för att starta Informationsbyggarna. De ville ge byggbranschen verktyg och kunskap som skapar en effektivare och strukturerad byggprocess med bättre ordning och arbetssätt. En vinst för samhället, säger vd:n Jan-Mikael Kristiansson.

Att kvalitetssäkra informationen i hela byggprocessen i en välstrukturerad ordning är nödvändigt. Men det sker inte alltid i den praktiska verkligheten. Det ville fem ingenjörer inom bygg och IT ändra på och startade Informationsbyggarna för tio år sedan.

– Vi såg ett stort behov på marknaden av att kunderna behövde få ordning och reda på sina ritningsarkiv och därför började vi utveckla tjänster inom fastighetsinformation, minns Jan-Mikael Kristiansson som är vd. Informationen måste vara korrekt från början och genom byggnadens hela livscykel.

De fem ingenjörerna med bakgrund från byggbranschen, förutom Jan-Mikael, var Jan-Anders Jönsson, Krister Kristiansson, Fredrik Gren och Emil Schönberg. De hade erfarenhet av projekt med brister i informationsflödet och datalagring.

– Vi ville göra det enkelt och lättåtkomligt för kunden att hantera data, dokument och handlingar i byggprojekt, menar Jan-Mikael. Vi hade sett flera exempel på hur kundens information stängts inne i svårarbetade proprietära stora system. Vi gick en annan väg.

Samtidigt ökade kravet från marknaden på verktyg och kompetens för att effektivt arbeta med bygginformationen. Tanken på ett användarvänligare system mynnade ut i det digitala förvaltningsarkivet iFast. Ett helt eget system som ingenjörerna på Informationsbyggarna själv har utvecklat och som idag hjälper många byggföretag och offentliga förvaltningar att hålla koll.

Bra start med Nordens största uppritningsuppdrag

Jan-Mikael minns med stolthet ett av det första projekten. Ett gigantiskt uppdrag för en offentlig myndighet.

– Det var faktiskt Nordens största uppritningsuppdrag där underlagen till byggnader på totalt 3 miljoner kvadratmeter skulle överföras i digital form. I detta enorma projekt konverterade vi gamla ritningar till BIM-modeller och digitaliserade olika slags handlingar och gav råd kring rutiner och arbetssätt för att man ska bli produktiv i sin hantering.

Sedan dess har företaget utvecklats snabbt. Idag har Informationsbyggarna kontor i Jönköping och Malmö som sysselsätter 11 medarbetare. Utbudet har utvecklats och idag erbjuds kunden flera tjänster som är kopplade till informationshanteringen och BIM, både som stöd i processen med arbetssätt och i molnlösningar. I flera projekt arbetar ingenjörerna som BIM-samordnare.

– Marcus Lindman hos oss är BIM-samordnare för ett större projekt i Skåne. En ny ortopedi byggs till sjukhuset i Hässleholm. Det är enormt roligt att vi fått detta förtroende, vilket visar på vår höga kompetensnivå.

Flera av kunderna återkommer. Det är ett kvitto på levererad kundnytta och den kunskapsnivå som man besitter. Region Jönköpings län, Telge fastigheter och Skandia fastigheter är några exempel. Dessutom har Jan-Mikael undervisat på Tekniska högskolan i Jönköping.

Unikt program för miljöberäkningar

Miljö är ett kompetensområde som är högaktuellt idag. Ett par år innan Informationsbyggarna kördes i gång samarbetade Jan-Anders Jönsson med IVL. Det resulterade i en helt unik programvara, Anavitor, för miljöberäkningar och LCA.

– Med utgångspunkt i modellen är det enkelt att beräkna miljöbelastningarna på huset, från projektering till rivning, berättar Jan-Anders Jönsson. Med hjälp av Anavitor får beställaren en uppfattning om miljöpåverkan och kan hitta lösningar för att bygga klimatsmart och värna vår livsmiljö.

Det ligger i tiden med tanke på Boverkets nya regler. Intresset för Anavitor ökar stadigt, menar Jan-Anders. Och det bådar gott för framtiden, både för samhället, byggentreprenörer och leverantörer.

Allt viktigare med obrutet informationsflöde

I grund och botten handlar allt om att kunden ska få ordning och reda på sina data. Det är också Informationsbyggarnas mission, att allt blir rätt i alla steg från början.

– Då kommer man att behöva verktyg, rutiner och arbetssätt som är anpassade för organisationen för att nå det målet, säger Jan-Mikael. Det är där vi känner ett stort engagemang och att vi tillför nytta. Och att det som är viktigast nu och i framtiden är att få ett obrutet informationsflöde i hela processen.

Han har en klar poäng med detta.

– Högkvalitativ och strukturerad information sparar mycket tid och resurser som kan läggas på något värdefullare i stället för att slösas på att leta och rätta gamla uppgifter i ritningar och dokument. En vinst för vårt samhälle och för alla aktörer i byggbranschen.

Love Janson