BIM – samordning

Få kontroll över informationen i byggprojektet genom strukturerad samordning från planering till relationshandling.

Vad är BIM-samordning?

BIM-samordning skapar förutsättningar för lägre byggprojektkostnader. Detta görs genom anvisningar och rutiner samt kontroller av informationen i olika skeden. Samordningen är en metod för att undvika missförstånd och merkostnader och förvissa sig om att informationen skapas och levereras korrekt.

Bättre underlag

Initialt informerar BIM-samordnaren om förutsättningar, anvisningar och rutiner som beställaren har för byggprojektet med fokus på BIM/CAD-frågor.

Samgranskning

3D-samgranskning med kollisionskontroller utförs vid förutbestämda tidpunkter och skeden. Där tas frågeställningar och problem upp och får en lösning.

Kvalitetssäkring

Leveranskontroller görs vid olika skeden för att säkerställa att informationen är korrekt.

Vad är det bra för?

BIM-samordning ger billigare byggprojekt. Ändring- och tilläggsarbeten undviks genom att eventuella problem får en lösning redan vid ritbordet. Kollisionskontroller i 3D-objektsmodeller för alla inblandade discipliner, är ett viktigt verktyg. Vi använder det på marknaden främsta verktyget för kollisionskontroller.

Hur fungerar det?

Omfattning av BIM-samordningen bestäms gemensamt i projekten. När projektmedlemmar fått information om rutiner och ansvarsområde, skapar det en trygghet för alla. Kontinuerliga BIM-möten hålls där alltifrån frågor kring anvisningar till kollisionskontroller tas upp. Resultatet av samordningen blir mer korrekta leveranser.